Praktijkinformatie/Algemene voorwaarden – FitmetVisie – Heemskerk

Praktijkinformatie/Algemene voorwaarden

Praktijkinformatie/Algemene voorwaarden

Welkom in onze praktijk voor fysiotherapie. Onderstaand onze praktijkvoorwaarden c.q. algemene voorwaarden.

Bereikbaarheid
Wij zijn elke werkdag en op zaterdag geopend voor fysiotherapeutische behandelingen. Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 13.00 uur. Tijdens drukte, pauze of buiten de genoemde tijden staat ons antwoordapparaat aan. Deze kunt u inspreken. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in en we bellen u z.s.m. terug. U kunt ook een bericht achterlaten. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een sms, whatsapp of e-mail te sturen naar 06-45 555 665/info@fitmetvisie.nl.

Afmelden
Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd worden in rekening gebracht. U ontvangt dan een nota van ons.

Vergoeding
FitmetVisie heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Wij dienen uw behandelingen rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar via het landelijk Vecozo portaal.

Let op! U dient zelf te controleren of u voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapeutische behandelingen. Twijfelt u, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden
Bent u niet aanvullend verzekerd dan ontvangt u een nota van ons. Wij versturen nota’s wekelijks. U dient de nota per ommegaande (direct) te voldoen. Bij in gebreke blijven ontvangt u een 1e herinnering, vervolgens een aanmaning en mocht u dan nog niet aan uw betalingsverplichting hebben voldaan dan schakelen wij een deurwaarder in. De kosten voor het inschakelen van een deurwaarder komen voor uw rekening.

Prijslijst
Voor niet gecontracteerde fysiotherapeutische zorg gelden vrije tarieven. Deze tarieven kunt u vinden bij de balie of op onze website onder het kopje prijslijst.

Privacy/rechten
FitmetVisie maakt voor het bijhouden van uw dossier (EPD) gebruik van het beveiligde platvorm van onze leverancier Intramed. Uw gegevens worden in dit EPD bijgehouden. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uw toestemming gedeeld worden met andere partijen.

FitmetVisie probeert haar zorg continu te verbeteren. Hiertoe doen wij onder andere een klanttevredenheidsonderzoek. De therapeut zal u om uw toestemming vragen. Indien u die geeft, krijgt u deze na de behandelperiode per e-mail toegestuurd.

FitmetVisie houdt zich aan uw rechten volgens de WGBO en dus ook het privacyreglement. Zie voor meer informatie www.patientenfederatie.nl

Klachtenregeling
Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Bespreek uw klacht met uw fysiotherapeut. Vindt u dit moeilijk vraag dan naar de praktijkeigenaar. Samen kan er dan gekeken worden naar een oplossing. Komt u er dan nog niet uit dan kunt u uw klacht melden via het klachtenregister van het KNGF. Het adres is Postbus 248, 3800 AE Amersfoort tel: 033-4672929. U kunt ook terecht via het landelijk informatiepunt voor patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht tel: 030-2661661.