Prijslijst Fysio – FitmetVisie – Heemskerk

Prijslijst Fysio

Prijslijst Fysio

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Bent u niet (voldoende) aanvullend verzekerd dan gelden onderstaande tarieven.

Voor FysioFit geldt het tarief conform de prijslijst onder Sport.

code omschrijving tarief
1000 fysiotherapie 35,–
1001 zitting aan huis 46,50
1002 zitting in een instelling 41,–
1103 instructie/overleg ouders 34,–
1200 zitting manuele therapie 46,50
1400 eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 59,–
1401 eenmalig onderzoeken aan huis 71,50
1500 zitting oedeem therapie 49,–
1700 lange zitting met complexe zorgvragen 47,–
1701 lange zitting met complexe zorgvragen aan huis 59,–
1702 lange zitting met complexe zorgvragen inrichting 53,–
1316 groepsbehandeling van 2 personen 35,– per patiënt
1317 groepsbehandeling van 3 personen 28,– per patiënt
1318 groepsbehandeling van 4 personen 24,– per patiënt
1319 groepsbehandeling van 5 – 10 personen 20,– per patiënt
1850 screening (directe toegankelijkheid) 18,50
1864 screening/intake/onderzoek (directe toegankelijkheid) 47,–
1870 intake en onderzoek na verwijzing 47,–
1871 intake en onderzoek na verwijzing aan huis 59,–
1873 toeslag buiten reguliere werktijden
reguliere werktijd ma t/m vrij 08.00-18.00 uur
12,50
1900 rapportage 75,00
1950 verstrekking verband/hulpmiddelen Kostprijs
1960 niet nagekomen afspraak 100 % van de prijs van de voorgenomen behandeling

Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VEDEK. Onze praktijk voldoet aan de door het KNGF 
(Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) vastgestelde kwaliteitseisen (CKR).

De rechten-plichten van de patiënten zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut-patiënt van het KNGF.

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). 
Alle bedragen zijn in euro’s. Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.